Microtrac MRB

Microtrac je pionir i vodeći proizvođač instrumenata za analizu čestica putem rasejanja svetlosta. Ovi uređaji svoju primenu nalaze kako u različitim industrijama, tako i u ispitivanju materijala. Microtrac portfolio za karakterizaciju čestica sadrži tri linije proizvoda: za analizu rasute svetlosti, analizu slike i merenje površine i poroznosti materijala. Zajedno sa RETSCH Technology i MicrotracBel, formira MICROTRAC MRB, čija je misija da analizu čestica učini preciznijom, efikasnijom i praktičnijom.