Instrumenti za merenje gustine

Instrumenti za merenje gustine Microtrac MRB -a mogu se koristiti u brojnim oblastima za analizu različitih materijala: cementa i građevinskog materijala, keramike, farmaceutskih proizvoda, lepkova, ulja, minerala, pesticida, praškova, polimera, itd. Koriste metodu istiskivanja gasa, gde se kao medijum za istiskivanje koristi inertni gas poput azota ili helijuma.