DFS GC-HRMS sa magnetnim sektorom

DFS GC-HRMS sa magnetnim sektorom pruža najviše sigurnosti i robusnosti i idalan je za vaše sadašnje i buduće potrebe za globalnu usaglašenost pri analizi dioksina i POP. Softver sadrži usaglašenu, rutinsku kvantifikaciju POP, uz automatizaciju koja odgovara na potrebe vaše laboratorije. Produktivnost vaše laboratorijemožete dodatno povećati uz DualData XL modul, koji je dizajniran za skoro dvostruki broj analiza u istom vremenu.