GC-HRMS sa magnetnim sektorom

Thermo Scientific DFS HRMS sa magnetnim sektorom omogućava usaglašenost sa zvaničnim metodama za analizu dioksina i PCB. Superiorne performanse za rutinsku kvantitativnu analizu dioksina i perzistentnih organskih zagadjivača (POP) čine ovaj sistem zlatnim standardnom za najveće poverenje i najbolju robusnost rezultata.