iCAP PRO XPS ICP-OES

Thermo Scientific iCAP PRO XPS ICP-OES pruža brzu analizu Vaših uzoraka i elemenata u tragovima. Postizanje najkraćeg mogućeg vremena analize omogućeno je zbog optike velike propustnosti svetlosti u kombinaciji sa detektorom za ubrizgavanjem naboja CID821.. Kada se koristi režim rada iFR analize, kompletan spektar se snima u jednom merenju, čime je dodatno skraćeno potrebno vreme analize. Za najzahtevnije aplikacije koje zahtevaju najveću osetljivost u UV području spektra, određivanje elemenata kao što su živa (Hg), antimon (Sb) i olovo (Pb), režim rada analize eUV povećava osetljivost čime omogućava poštovanje propisa za toksične elemente.

Dostupno u zemljama :