iCAP PRO XP ICP-OES

Thermo Scientific iCAP PRO XP ICP-OES omogućava analizu elemenata u tragovima za složene smeše sa osetljivom detekcijom više elemenata i zahvaljujući optimizovanim performansama ispunjava zahteve korisnika. Robustan uređaj koji zahteva iznenađujuće malo mesta za čuvanje i korišćenje. Ovaj instrument postiže napredan nivo performansi bilo sa režimom rada iFR analize, koji meri čitav opseg talasnih dužina u jednom merenju ili sa režimom rada eUV analize, koji meri UV područje spektra sa velikom osetljivošću.

Dostupno u zemljama :