PAL Series – Pocket Refractometers

Atago-ova serija PAL sastoji se od digitalnih ručnih „džepnih“ refraktometara. Kompaktna veličina PAL -a omogućava vam da ga lako nosite i koristite i u zatvorenom i na otvorenom, a neverovatno je jednostavan za upotrebu. Eliminišući sve nepotrebne dodatke, konstrukcija omogućava da držite PAL u jednoj ruci i koristite samo palac za kalibraciju i merenje. PAL refraktometar proširuje vaš opseg mernih mogućnosti i dostupan je u brojnim modelima sa odgovarajućim skalama za veoma širok spektar primena. Zahtevaju samo 2 do 3 kapi uzorka i merenje vrše za oko 3 sekunde.

Dostupno u zemljama :