CM Series – In-line Concentration Monitors

Atago CM serija in line monitora je pogodna za upravljanje različitim procesima. Dostupan je širok spektar modela koji odgovaraju bilo kojoj potrebi – standardni modeli za praćenje koncentracije, modeli koji se mogu montirati na rezervoar/lonac, potopljeni u vodu, modeli prilagođeni specifikacijama otpornim na eksploziju i oni koji se mogu prilagoditi. Poslednja dva imaju deo obrađen specijalnom Ni-Cr-Mo legurom ili titanijumom i stoga su pogodni za jako kisele i jako bazne koncentracije sa visokom koncentracijom soli. Mogu se koristiti za merenje briksa, uree, rastvora soli, natrijum hidroksida, vodonik peroksida, DMF -a itd.

Dostupno u zemljama :