TGA-IR modul za Nicolet FTIR spektrometre

Thermo Scientific TGA-IR modul je izuzetno osetljiv i pruža više informacija za vašu analizu materijala. TGA-IR modul odgovara FTIR spektrometrima Thermo Scientific Nicolet kako bi spojio termogravimetrijsku analizu (TGA) sa identifikacionim mogućnostima FTIR spektrometra. TGA meri promenu mase uzorka u zavisnosti od temperature ili vremena u kontrolisanoj atmosferi, koja je obično praćena evolucijom gasova uzrokovanom raspadanjem ili isparavanjem uzorka. Korišćenje FTIR -a za identifikaciju komponenti evoluiranog gasa pomaže u određivanju karakteristika uzorka koje se ne mogu proveriti samo pomoću TGA

Dostupno u zemljama :