FTIR moduli

Kako biste razumeli razlike u procesu, možete koristiti alate za deformulaciju uzoraka za analizu grešaka, validaciju procesa i konkurentna istraživanja . Thermo Scientific nudi alate za GC-IR razdvajanje i identifikaciju, kao i module koji omogućavaju ATR, Raman i NIR merenja.