GC-MS visoke rezolucije i tačne mase (HRAM)

Usled superiornih kvalitativnih i kvantitativnih performansi tokom gasne hromatografije-masene spektrometrije (GC-MS), maseni spektrometri visoke rezolucije i tačne mase (HRAM-high resolution, accurate mass) kompanije Thermo Scientific prevazilaze raznolike i promenljive potrebe analitičkog testiranja u laboratorijama koje se bave bezbednošću hrane i životne sredine, kao i metabolomičkih, biofarmaceutskih i industrijskih laboratorija. Sistemi pružaju osetljivost, selektivnost i linearni dinamički opseg koji može da odgovori i na najteže analitičke izazove. Pored toga, HRAM spektrometri kompanije Thermo omogućavaju analitičkim laboratorijama da pojednostave funkcionisanje i isporuče tačne rezultate. U istraživačkim laboratorijama ovi sistemu prižaju neprevazidjen nivo performanse i ubrzala naučna otkrića.