Orbitrap Exploris GC maseni spektrometer

Orbitrap Exploris GC HRAM maseni spektrometer kompanije Thermo Scientific pojednostavljuje korišćenje i nudi konzistentno tačne rezultate prilikom analitičkog testiranja. Ovaj GC-MS sistem nudi jedinstvenmu dubinu analize i neprevazidjenu tačnost i preciznost, rdi poboljšanja svakodnevnde kvantitacije, skrininga i profilisanja uzoraka. Pruža fleksibilnost koja može da drži korak sa promenama u regulativi i da omogući istraživanje novih analitičkih mogućnosti kroz povećan opseg i konsolidovanje metoda. Instrument se jednostavno instalira i podešava, i njegova inteligentna informatička rešenja omogućavaju korisnicima bilo kog nivoa eksperitza pristup informacijama koje su bogate podacima. Raspoloživ je u konfiguracijama sa rezolucijom od 30000 i 60000, kao i sa ili bez MS2 analize.