ICP-MS sa multikolektorom i masena spektrometrija sa termalnom jonizacijom

Thermo Scientific multikolektorski ICP-MS sistemi i maseni spektrometri sa termalnom jonizacijom (TIMS, eng. Thermal Ionization Mass Spectrometry) ispunjavaju zahteve za precizno merenje odnosa izotopa zahvaljujući izuzetnoj preciznosti, osetljivosti, dinamičkom opsegu i stabilnosti. Ovi sistemi predstavljaju veliki iskorak u multikolektorskoj ICP tehnologiji i otvaraju vrata sve širim primenama u geonaukama i nuklearnim naukama, kao i drugim disciplinama.