Neptun serija multikolektorskih ICP-MS visoke rezolucije

Višekolektorski ICP-MS (MC-ICP-MS) instrumenti visoke rezolucije iz serije Thermo Scientific Neptune zadovoljavaju sve šire zahteve geonauka i drugih disciplina koje zahtevaju merenje izotopa visoke preciznosti. Sistem integriše tehnologije instrumenata serije Neptun sa najnovijim tehnologijom Thermo Fisher Scientific za analizu odnosa izotopa. Ovi razvoji uključuju 1013 Ω tehnologiju pojačala sa kalibracijom pojačanja i Tau korekcijom, Jet interfejs za najveću osetljivost i centralni dvokanalni detektor (SEM/Faradai-ova čašica).

Dostupno u zemljama :