Triton serija multikolektorskih termo jonizacionih masenih spektrometara (TIMS)

Thermo Scientific Triton, serija višekolektorskih termo jonizacionih masenih spektrometara (TIMS), analizira precizno odnos izotopa iz vaših uzoraka. Sistem integriše dokazane tehnologije instrumenata serije Triton sa najnovijim dostignućima tehnologije Thermo Fisher Scientific za analizu odnosa izotopa.

Dostupno u zemljama :