Automatski disolucioni aparati

Ako Vaš tim analitičara provodi mnogo vremena na poslovima priprema za izvođenje disolucionog testa, kao što su priprema medijuma, punjenje i čišćenje disolucionih posuda, SOTAX -ova automatizacija za disolucione testove može biti idealno rešenje - omogućava analitičarima da se fokusiraju na kritične zadatke, a ne na jednostavne manuelne pripremne aktivnosti. Sa serijama Xtend, AT MD i AT 70smart, svi koraci testa, od pripreme medija do čišćenja sistema, mogu se izvesti automatski. Serije nude "Offline" modele sa frakcionim kolektorima, "Online" sa UVVis detekcijom, "UV On/Offline" i LC "On/Offline". Sa 30 godina iskustva i preciznim uređajima i potpuno automatizovanim ispitivanjem rastvaranja, SOTAX nastavlja da postavlja nove standarde.

AT MD UV On-/Offline

SOTAX AT-MD UV On/Offline nudi pravu "end-to-end" automatizaciju disolucionog sistema sa integrisanom UV-Vis analizom i prikupljanjem uzoraka u frakcionom kolektoru. AT-MD serija potpuno automatizovanih sistema za rastvaranje s...
Pročitajte više

AT MD UV Online

SOTAX AT-MD UV "Online" je kompaktni, potpuno automatizovani sistem za disolucione testove sa integrisanim UV-Vis spektrofotometrom za rezultate u realnom vremenu iz višestrukih analiza. AT-MD serija potpuno automatizovanih sis...
Pročitajte više

AT MD Offline

SOTAX AT-MD Offline je potpuno automatizovan disolucioni sistem koji omogućava pripremu medija bez nadzora, punjenje posuda, filtriranje i čišćenje. AT-MD serija potpuno automatizovanih sistema za testove rastvaranja sastoji ...
Pročitajte više

ATF Xtend UV On-/Offline

SOTAX potpuno automatizovani disolucioni sistemi ATF Xtend izvode i beleže sve korake, od pripreme medijuma do punjenja posuda, uključujući gravimetrijsku proveru zapremine posuda, uzorkovanje i filtriranje, do čišćenja celog...
Pročitajte više

ATF Xtend UV Online

SOTAX potpuno automatizovani disolucioni sistemi ATF Xtend izvode i beleže sve korake, od pripreme medijuma do punjenja posuda, uključujući gravimetrijsku proveru zapremine posuda, uzorkovanje i filtriranje, do čišćenja celog...
Pročitajte više

ATF Xtend Offline

SOTAX potpuno automatizovani disolucioni sistemi ATF Xtend sprovode i beleže sve korake, od pripreme medijuma do punjenja posuda, uključujući gravimetrijsku proveru zapremine posude, uzorkovanje i filtriranje, pa do čišćenja ...
Pročitajte više