Polu-automatski disolucioni aparati

SOTAX poluautomatski disolucioni sistemi omogućavaju automatizovano uzorkovanje čime se obezbeđuje i garantuje apsolutna ponovljivost. Osim toga, omogućavaju brza uzorkovanja koja prolaze kroz finu filtraciju čak i kada se koriste površinski aktivne supstance. Puna prednost poluautomatskog sistema može se postići integrisanjem UV-Vis spektrofotometra ili LC hromatografskog sistema. Takođe, možete udvostručiti kapacitet sistema i izvršiti dva testa sa dvostrukom konfiguracijom sistema („double dissolution system“). Ova konfiguracija omogućava istovremeno uzorkovanje iz dva disoluciona aparata u jedan frakcioni kolektor ili jedan analitički uređaj.

ATS Xtend LC On-/Offline

ATS Xtend LC "On / Offline" omogućava automatizovano ubrizgavanje prikupljenih uzoraka iz disolucionog aparata direktno u HPLC / UHPLC sistem. Disolucioni aparat Xtend automatski uzima uzorke iz svih posuda, filtrira (do 0,2 µ...
Pročitajte više

ATS Xtend Double UV On-/Offline

SOTAX ATS Xtend dvostruki disolucioni sistem sa "UV online/offline" omogućava da integrišete "online" UV-Vis spektrofotometar i "offline" frakcioni kolektor između dva disoluciona aparata. Sistem omogućava analizu na jednoj i...
Pročitajte više

ATS Xtend UV On-/Offline

ATS Xtend "UV On/Offline" poluautomatski disolucioni sistem pruža najbolje iz oba sveta; direktna UV-Vis analiza i "offline" prikupljanje uzoraka. Testovi sa "online" analizom i "offline" prikupljanjem mogu se smenjivati bez po...
Pročitajte više

ATS Xtend Double UV Online

SOTAX ATS Xtend "Double UV Online" omogućava istovremenu, UV-Vis analizu u realnom vremenu, sa dva integrisana disoluciona aparata povezanim sa spektrofotometrom. UV-Vis spektrofotometar može meriti do 16 uzoraka istovremeno u...
Pročitajte više

ATS Xtend UV Online

ATS Xtend UV Online je poluautomatski disolucioni sistem koji nudi integrisanu UV-Vis analizu uzoraka u realnom vremenu kombinovanu sa automatskim uzorkovanjem u jednom sistemu. Mogu se integrisati različiti UV-Vis spektrofotom...
Pročitajte više

ATS Xtend Double Offline

ATS Xtend "Double Offline" omogućava dupliranje kapaciteta istovremenim prikupljanjem uzoraka iz dva disoluciona aparata automatskim uzorkovanjem. Na ovaj način sistem omogućava istovremeno uzimanje uzoraka iz do 16 posuda. Z...
Pročitajte više

ATS Xtend Offline

SOTAX ATS Xtend "Offline" je poluautomatski disolucioni sistem koji automatski povlači, filtrira i prikuplja uzorke u epruvetama, LC vialama sa zatvaračem ili mikropločama. Automatizacija koraka disolucionog testa čini ih visok...
Pročitajte više