Termostat LT200

Termostat LT200 se idealno uklapa u Hach LCK test kivete za analizu vode. Dva odvojeno kontrolisana grejna bloka omogućavaju da se kivete i reakcione posude greju na identičnim ili različitim temperaturama i vremenskim podešavanjima. LT200 ima digitalni tajmer sa automatskim isključivanjem i zvučnim signalom. Dva prozirna poklopca za zaštitu od prskanja zatvaraju termostat dok se greje, a integrisana funkcija protiv pregrevanja i izolovani spoljašnji omotač pružaju dodatnu sigurnost.

Dostupno u zemljama :