Termostat HT200S

HT200S sa tehnologijom za digestiju velike brzine zadovoljava potrebu za brzom i efikasnom digestijom u vodovodskim, industrijskim i uslužnim laboratorijama. HT200S se zagreva za maksimalno 8 minuta, a hladi za 13 minuta. Analiza može početi nakon samo 35 minuta, a vreme trajanja digestije je samo 15 minuta. HT200S se takođe može koristiti kao standardni termostat i za sopstvene aplikacije korisnika.
Kapacitet za do dvanaest kiveta ili reakcionih sudova.

Dostupno u zemljama :