Prenosivi XRF analizatori

Prenosivi XRF analizatori su postali standard za nedestruktivnu elementarnu analizu u širokom spektru primena. Oni se rutinski koriste za brzu inspekciju i analizu kontrole kvaliteta kako bi se osiguralo da su specifikacije hemije proizvoda ispunjene. Lagani i jednostavni za upotrebu, ovi instrumenti pružaju trenutnu analizu u bilo kom terenskom okruženju. Štaviše, ovi sistemi daju rezultate laboratorijskog kvaliteta na terenu.