XRF laboratorijski sistemi

Laboratorijski XRF sistemi mogu analizirati sve vrste materijala i uzoraka. Ovi instrumenti se koriste u analitičkim laboratorijama za različite primene kao što su proizvodnja cementa, metalurgija, rudarstvo, geologija i geohemija, nafta, polimeri, staklo i keramika, poluprovodnici, boje i hemikalije, forenzička istraživanja i ekološke aplikacije. Omogućavaju kvalitativnu i kvantitativnu analizu za kontrolu procesa i kvaliteta.