AAS - Atomska apsorpciona spektrometrija

Jednostavno merenje elemenata u širokom spektru uzoraka omogućeno je pomoću iCE 3000 serije AAS. Plameni raspršivač idealan je za merenje uzoraka visoke koncentracije, dok se sa grafitnom peći postiže detekcioni limit i do sub ppb. Dvostruki sistem Stockdale optike uključuje naprednu D2 pozadinsku korekciju kao i opcionu Zeemanovu korekciju kako bi se osigurala tačna analiza.