Fluorimetri

Osetljivost i specifičnost su dva dobra razloga za korišćenje fluorometra za kvantifikovanje, otkrivanje i praćenje analita i njihovih reakcija u laboratoriji. Ovi instrumenti mere intenzitet fluorescentnog signala iz boja vezanih za biološke molekule, kao i prirodno fluorescentnih molekula na osnovu talasnih dužina pobude (Ek) i emisije (Em). Naši fluorometri pomažu u pojednostavljivanju fluorescentne analize uz očuvanje dragocenog uzorka i vremena.