Uređaji za pranje mikrotitar ploča

Thermo Scientific nudi pouzdane uređaje za pranje mikrotitar ploča i stripova za rutinske i istraživačke ELISA aplikacije, jednostavne za upotrebu. Wellwash mašine za pranje imaju veliki displej u boji sa grafičkim korisničkim interfejsom, verzije na lokalnom jeziku, kao i boce na atmosferskom pritisku radi optimalne lakoće upotrebe, praktičnosti i bezbednosti.