Antaris MX FT-NIR procesni analizator

Thermo Scientific Antaris MX FT-NIR procesni analizator omogućava optimizaciju vašeg QC testiranja dok daljinski nadgledate proces, koristeći tehnologiju istovremenog multipleksiranja sa optičkim vlaknima i integrisanu komunikaciju za povratne informacije u realnom vremenu. Antaris MX FT-NIR analizator procesa pruža potpuno, prilagođeno rešenje za analizu materijala sa mesta upotrebe i aplikacije za praćenje procesa na mreži.

Dostupno u zemljama :