ARL OPTIM’X WDXRF spektrometar

Thermo Scientific ARL OPTIMX WDXRF spektrometar zadovoljava i najstrože zahteveza analizu materijala sa kvalitativnom i kvantitativnom karakterizacijom svih vrsta provodljivih i neprovodljivih nepoznatih uzoraka. Pomenuti model XRF spektrometra pruža sve prednosti disperzivne rendgenske fluorescencije talasnih dužina (WDXRF) – jedne od najsvestranijih metoda za elementarnu analizu čvrstih materija i tečnosti. Sistem je dostupan u četiri unapred konfigurisana paketa, koji su posebno pogodni za analize u industriji nafte, cementa i šljake ili za višenamenske zahteve u analitičkim laboratorijama.

Korisni linkovi: X-ray product range