ARL PERFORM’X – sekvencijalni rendgenski fluorescentni spektrometar

Thermo Scientific ARL PERFORM’X – sekvencijalni rendgenski fluorescentni spektrometar omogućava rešavanje analitičkih izazova u širokom spektru primena sa jednim sveobuhvatnim alatom. Ovaj sistem za karakterizaciju naprednih materijala integriše analizu elemenata zajedno sa mapiranjem i analizom malih tačaka kako bi dao rezultat za do 90 elemenata u skoro svakom čvrstom ili tečnom uzorku. Njegove performanse su odgovarajuće za različite industrije poput metalurgije, naftne, industrije polimera, rudarstva, stakla, cementa i vatrostalnih materijala, kao i za laboratorije koje se bave geohemijom, naukom o materijalima, istraživanjem životne sredine i forenzikom.

Korisni linkovi: X-ray product range