ATF Xtend UV Online

SOTAX potpuno automatizovani disolucioni sistemi ATF Xtend izvode i beleže sve korake, od pripreme medijuma do punjenja posuda, uključujući gravimetrijsku proveru zapremine posuda, uzorkovanje i filtriranje, do čišćenja celog sistema. „End-to-end“ automatizacija maksimizira efikasnost i ponovljivost Vaših testova rastvaranja i omogućava izvršavanje bez nadzora višestrukih testova rastvaranja. ATF Xtend UV „Online“ nudi integrisanu UV-Vis analitičku analizu uzoraka u realnom vremenu za praktično neograničen broj vremenskih tačaka.

Dostupno u zemljama :