AT MD UV On-/Offline

SOTAX AT-MD UV On/Offline nudi pravu „end-to-end“ automatizaciju disolucionog sistema sa integrisanom UV-Vis analizom i prikupljanjem uzoraka u frakcionom kolektoru. AT-MD serija potpuno automatizovanih sistema za rastvaranje sastoji se od kompaktnih modula (AT MD disolucioni aparat, MD stanica, SAM frakcioni kolektor, odeljak za korpe i robotska ruka) koji se mogu kombinovati na osnovu zahteva korisnika.

Korisni linkovi:
Specifikacija – AT MD (MD)
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager