SOTAX – Farmaceutsko testiranje

Disolucioni testovi (testovi brzine rastvaranja) se koriste u farmaceutskoj industriji kako bi se okarakterisala svojstva rastvaranja aktivne supstance leka, oslobađanje aktivne supstance, kao i rastvaranje iz formulacije leka. Standardne tablete se obično testiraju primenom metode lopatica (USP 2), kapsule i slične „lagane – plutajuće“ forme se testiraju metodom korpica (USP 1), dok se za transdermalne oblike koriste metode lopatice preko diska (USP 5) i rotirajućeg cilindra (USP 6).
Izuzetno je interesantna i metoda protočne ćelije (USP 4 / EP protočna ćelija) koja nudi potpunu fleksibilnost u korišćenju različitih zapremina medijuma i omogućava testiranje praktično svih oblika doziranja: praškova, suspenzija, supozitorija, API, lipofilnih oblika, liposoma, mikrosfera, polučvrstih materija , implantata, kao i medicinskih sredstava, uključujući i stentove.

Kompanija SOTAX AG je svetski lider u proizvodnji disolucionih sistema. Oni se mogu konfigurisati od najjednostavnijih, manuelnih, do visoko sofisticiranih, potpuno automatskih. Analysis je od 2013. godine ekskluzivni zastupnik kompanije SOTAX na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, i Severne Makedonije.

AT Xtend Manuelni aparat je jednostavan za rukovanje, ali sa naprednim opcijama nadzora procesa. Aparat koristi SOTAX proverenu tehnologiju „HollowShaft“, koja pruža najjednostavniji i garantovano ponovljiv proces ručnog uzorkovanja – patentiran i jedinstven u svetu disolucionih aparata. Ovaj sistem omogućava i programiranje temperature pojedinačnih posuda pre uzimanja uzoraka. Takođe, manuelni aparat se može pretvoriti u poluautomatski u bilo kom trenutku, jednostavnim dodavanjem namenskih Xtend modula. AT Xtend disolucioni aparat omogućava izvođenje testova za sve oficinalne USP 1/2/5/6 metode, kao i za neoficinalne metode.

ATS Xtend „Offline“ ili „Online“ je poluautomatski disolucioni sistem koji automatski povlači, filtrira i prikuplja uzorke u epruvetama, LC vialama sa zatvaračem ili mikropločama ili očitava na UV-Vis Spektrofotometru. Automatizacija koraka disolucionog testa čini ih visoko ponovljivim, poboljšava tačnost i pojednostavljuje prenos metoda. Uzorci se istovremeno uzimaju iz 6 do 8 posuda. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih sistema, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

CE7 Smart je aparat zasnovan na metodi protočne ćelije (USP 4 / EP protočna ćelija) nudi potpunu fleksibilnost u korišćenju različitih zapremina medijuma i omogućava testiranje praktično svih oblika doziranja. Dokazano je da rastvaranje i ispitivanje oslobađanja lekovite supstance, pomoću protočne ćelije, karakteriše aktivno oslobađanje leka u smislu bioekvivalencije i in-vitro / in-vivo korelacije (IVIVC) te se može koristiti i u kliničkim studijama. Sada sa već 30 godina iskustva, SOTAX je bio pionir u ovoj tehnici i prvi proizvođač koji je razvio standardizovanu protočnu ćeliju koja se može koristiti za testiranje.

Pored testova brzine rastvaranja, čvrsti farmaceutski oblici se testiraju radi utvrđivanja usklađenosti fizičkih svojstava: raspadljivost, habanje, čvrstina, protočnost praškova… Svi instrumenti za ova testiranja se mogu upravljati samostalno ali su i spremni za jednostavnu integraciju sa najsavremenijim softverom za upravljanje podacima i izveštavanje – u potpunoj saglasnosti sa zahtevom 21 CFR 11.
SOTAX u programu ima sledeće aparate za merenje fizičkih karakteristika:

  • Tester tvrdoće (ručni MT50, poluautomatski ST50, automatski AT50)
  • Tester raspadljivosti (DT50 i DT2)
  • Tester habanja (FT2)
  • Tester tapkane gustine (TD1)
  • Tester protočnosti praškova (PF1)
  • Tester obrtnog momenta zatvarača (TM200)

Posebna oblast u proizvodnom programu SOTAX je automatska priprema uzoraka za testiranje čvrstih ili tečnih oralnih doznih oblika, API -ja, krema i masti. Automatizovana priprema uzorka povećava laboratorijsku produktivnost minimiziranjem trošenja resursa za ponavljajuće zadatke.

SOTAX takođe nudi i softver za upravljanje podacima koji se bavi različitim aspektima prikupljanja, analize, odobravanja i evaluacije i izveštavanja. Od pojedinačnih radnih jedinica do više umreženih instrumenata, SOTAX softverska rešenja pomažu vašoj organizaciji da ispuni sve zahteve FDA i 21 CFR, deo 11 regulative o elektronskom vođenju evidencije podataka.