ESCALAB Xi+ rendgenski fotoelektronski spektrometar sa mikrosondom

Thermo Scientific ESCALAB Xi+ rendgenski fotoelektronski spektrometar (XPS) sa mikrosondom (eng. Microprobe) kombinuje visoku spektralnu osetljivost i rezoluciju sa kvantitativnim imaging-om visoke rezolucije i mogućnostima više tehnika, omogućavajući da tako zadovoljite zahteve za povećanjem analitičkih performansi i fleksibilnosti. Mikrosonda ESCALAB Xi+ XPS je modularni instrument koji se može optimizovani sa više tehnika sa jedinstvenom fleksibilnošću i konfiguracijom. Daje visokokvalitetne spektre za nekoliko sekundi kao vrlo osetljiv instrument Kontrola sistema, prikupljanje podataka, obrada i izveštavanje su besprekorno integrisani u moćni Thermo Scientific Avantage Data Sistem. Najnovija tehnologija, pokrenuta intuitivnim softverom, garantuje vrhunske rezultate i produktivnost. Sa svojim jedinstvenim sistemom dvostrukih detektora, ovaj uređaj garantuje XPS imaging izuzetnog kvaliteta i rezolucije.

Dostupno u zemljama :