K-Alpha fotoelektronski rendgenski spektrometar

Thermo Scientific K-Alpha fotoelektronski rendgenski spektrometar (XPS) uvodi novi pristup u analizi površine. K-Alpha XPS sistem čini rad sa XPS-om jednostavnim i intuitivnim, bez žrtvovanja performansi ili mogućnosti tehnike. Najsavremenije performanse, smanjeni troškovi vlasništva, povećana jednostavnost korišćenja i velika protočnost uzorka čine K-Alpha XPS sistem idealnim za okruženje sa više korisnika