Gallery Discrete analizator

Thermo Scientific kompaktni stoni Gallery Discrete Analyzer pruža brze i ponovljive rezultate, povećavajući efikasnost fotometrijske (kolorimetrijske i enzimske) i elektrohemijske (pH i provodljivost) analize. Tehnologija diskretnih ćelija omogućava laboratorijama da istovremeno mere više analita uz smanjenje ukupne analize i vremena operatera. Štaviše, svi potrebni koraci analize su automatizovani i mogu se postići niski nivoi detekcije. Analizator sadrži kombinovani disk sa uzorkom i reagensom kapaciteta 90 uzoraka i 30 reagensa i mogućnošću izvođenja čak 200 testova na sat. Ostvarite povećane analitičke performanse u širokom spektru aplikacija kao što su analiza hrane i pića, ispitivanje životne sredine i kontrola industrijskog kvaliteta.