Gallery Plus Enzyme Master

Thermo Scientific Gallery Plus Enzime Master je prvi automatizovani diskretni analizator dizajniran posebno za aplikacije enzimskih testova. Njegov prilagođeni softver, dodaci reagensa, inkubacije i merenja su potpuno automatizovani, čime se štedi vreme, eliminiše ručna greška i poboljšava robusnost metode. Pouzdana instrumentacija vam omogućava da olakšate jednostavan prenos metoda od istraživanja i razvoja (R&D) do nivoa osiguranja kvaliteta/kontrole kvaliteta. Uz fleksibilnost i automatizaciju Galleri Plus Enzime Master-a, u mogućnosti ste da ispunite svoje trenutne i buduće potrebe laboratorije. Opciona jedinica za elektrohemiju (ECM) omogućava paralelno određivanje i pH do 67 uzoraka na sat, zajedno sa drugim fotometrijskim testovima.

Dostupno u zemljama :