ISQ7000 sistem za GC-MS sa jednim kvadrupolom

ISQ7000 sistem za GC-MS sa jednim kvadrupolom nodi mogućnost produženog korišćenja i visoku robusnost, kako bi se postigao maksimalan broj analiziranih uzoraka, uz upotrebu jednostavnih alata koji pojednostavljuju korišćenje i ubrzavaju upoznavanje sa instrumentom. Dizajniran je za upotrebu u rutinskim laboratorijama sa promenljivim analitičkim potrebama. Uz širok opseg konfiguracija za različite nivoe perofmansi, ISQ7000 GC-MS je fleksibilna platofrma koji je moguće unaprediti do visoko osetljive konfiguracije kada je to potrebno, a u skladu sa konstantnim regulatornim promenama.