GC-MS sa jednim kvadrupolom

Sa dokazanim performansama i produktivnošću, Thermo Scientific ISK 7000 GC-MS sistem sa jednim kvadrupolom je idealan za laboratorije koje analiziraju veliki broj uzoraka u oblastima ispitivanja hrane, životne sredine, farmacije, petrohemije ili forenzičke toksikologije.