Lumis EBSD detektor

Thermo Scientific Lumis detektor difrakcije povratno rasejanih elektrona (EBSD) uključuje CMOS senzor nove tehnologije i naprednu optiku, koja je iskorišćena sa softverom za mikroanalizu Thermo Scientific Pathfinder 2.0. Ovaj softver uključuje nove algoritme indeksiranja za analizu obrazaca difrakcije povratno rasejanih elektrona (EBSP). EBSD tehnologijom, dizajniranom za maksimalnu propustljivost i visoku rezoluciju, brzo identifikujte kristalografske faze, veličine zrna i orijentaciju, i pratite strukturne transformacije u uzorcima skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM).