MagnaRay talasno disperzioni spektrometar (WDS)

Thermo Scientific MagnaRay talasno disperzioni spektrometar (WDS) omogućava vam poverenje u elementarnu analizu dobijenu neuporedivom brzinom na vašem elektronskom mikroskopu, kao i automatsko inteligentno poravnanje (alingment) i podešavanje parametara, čineći mikroanalizu visoke rezolucije jednostavnom za upotrebu kao energetsko disperzioni spektrometar (EDS). Softver poseduje automatski alingment, podešavanje parametrima analize i akvizicije, kombinujući podatke sa rezultatima dobijenim na EDS-u za zaista integrisan EDS/WDS sistem.