Talos F200C TEM

Thermo Scientific Talos F200C TEM je 20-200 kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa termojoničnim izvorom elektrona, koji je jedinstveno dizajniran za produktivnost i dobre performanse sa širokim spektrom uzoraka i aplikacija, kao što su 2D i 3D snimanje ćelija, ćelijskih organela, azbesta, polimera i mekih materijala, kako na sobnoj tako i na kriogenoj temperaturi. Omogućava visok kvalitet snimanja materijala osetljivih na elektronski snop opcionim, motorizovanim (koji se uvlači i izvlači), kriogenim dodatkom i tehnikom malih doza (engl. low-dose technique). Može se dodati i detektor energetski disperzivnog rendgenskog zračenja (EDS) sa bočne strane kako bi se omogućila hemijska analiza. C-Twin objektiv sa velikim razmakom između sočiva, koji pruža visoku fleksibilnost primene, u kombinaciji sa reproduktivnom elektronskom kolonom dobrih pervormansi, otvara nove mogućnosti za 3D karakterizaciju visoke rezolucije, difrakciju, kao i za in situ dinamička posmatranja, sa posebnim naglaskom na TEM snimanje visokog kontrasta i krio-TEM. Talos F200C S/TEM je opremljen Thermo Scientific Ceta 16M (4k × 4k) kamerom sa velikim vidnim poljem, brzom akvizicijom slike, visokom osetljivošću i na 64-bitnoj platformi. Osim toga, Thermo Scientific Maps softver omogućava intuitivnu navigaciju zasnovanu na slici, preko cele površine uzorka i laku korelaciju rezultata na platformama za snimanje.

Dostupno u zemljama :