Talos F200X G2 TEM

Thermo Scientific Talos F200X S/TEM je (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) koji kombinuje izvanrednu STEM i TEM sliku visoke rezolucije sa u industriji vodećim detektorom energetsko disperzivnog rendgenskog zračenja (EDS). 2D i 3D hemijska karakterizacija sa mapiranjem izvodi se sa jedinstveno čistim signalom pomoću četiri SDD Super-X detektora koji se nakaze u koloni. Ovaj S/TEM omogućava najbržu i najprecizniju EDS analizu u svim dimenzijama, zajedno sa TEM i STEM snimanjem visoke rezolucije (HRTEM i HRSTEM) sa brzom navigacijom za dinamičku mikroskopiju. Osim toga, za Talos F200X S/TEM smanjena je osetljivost na okolinu; instrument ima kućište koje ublažava uticaj promene vazdušnog pritiska, strujanja vazduha i finih varijacija temperature u prostoriji u kojoj se TEM nalazi.