Talos L120C TEM

Thermo Scientific Talos L120C TEM je 20-120 kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa termioničkim izvorom, koji je jedinstveno dizajniran za produktivnost i dobre performanse sa širokim spektrom uzoraka i aplikacija, kao što su 2D i 3D snimanje ćelija, ćelijskih organela, azbesta, polimera i mekih materijala, kako na sobnoj tako i na kriogenoj temperaturi. Talos L120C TEM je dizajniran kako bi omogućio korisnicima različitog stepena poznavanja elektronske mikroskopije da postignu rezultate visokog kvaliteta uz minimalan napor. Omogućava istraživačima da usredsrede fokus na pitanja od naučnog značaja, a ne na rad mikroskopa zahvaljujući brzoj sofisticiranoj automatizacija zajedno sa naprednim automatskim procedurama za 3D slikanje.

Korisni linkovi:

Specifikacija – Talos L120C za Life Sciences

Specifikacija – Talos L120C za nauke o materijalima

Dostupno u zemljama :