Tester za određivanje tapkane gustine TD1

SOTAX aparat TD1 je kompaktni tester za određivanje tapkane gustine koji kombinuje USP / Ph.Eur. metode u jednom instrumentu. TD1 vam omogućava da odštampate protokole ispitivanja i povežete spoljnu analitičku vagu za automatizovani prenos očitavanja težine. Omogućava potpunu usklađenost sa zahtevima farmakopeja kao i zaštitu lozinkom kako bi se sprečio neovlašćeni pristup.
Korisni linkovi: Brošura – Physical Testing Systems

 

Dostupno u zemljama :