Tester habanja FT2

SOTAX tester habanja FT2 – aparat sa jednim ili dva bubnja. Sa FT2, izvođenje i dokumentovanje testova habanja i abrazije postalo je brže nego ikad. Ovaj aparat ima jednostavnu navigaciju „SingleButton“, interfejs za priključenje vage i opcije sa jednim i dvostrukim bubnjem za povećanje kapaciteta. FT2 nudi jednostavno i fleksibilno testiranje tableta sa automatskim računanjem procenta habanja.

Korisni linkovi: Brošura – Physical Testing Systems

Dostupno u zemljama :