Tester protočnosti praškova TD1

SOTAX aparat PF1 je kompaktni tester protočnosti praškova koji kombinuje USP / Ph.Eur. metode u jednom instrumentu. TD1 vam omogućava da odštampate protokole ispitivanja i povežete spoljnu analitičku vagu za automatizovani prenos očitavanja težine. Omogućava potpunu usklađenost sa zahtevima farmakopeja kao i zaštitu lozinkom kako bi se sprečio neovlašćeni pristup.

Korisni linkovi: Brošura – Physical Testing Systems

Dostupno u zemljama :