Živini porozimetri

Poznavanje poroznosti, distribucije veličine pora i zapremine pora od fundamentalnog su značaja za karakterizaciju poroznih materijala. Porozimetrija žive je najčešće korišćena metoda za određivanje raspodele veličine makro i mezopora u čvrstim materijama. Microtrac MRB BELPORE živin porozimetar za niski, srednji i visoki pritisak (LP, MP i HP) pouzdano i reproducibilno meri prečnike pora u rasponu od 1 mm do 3,6 nm. Osim distribucije veličine pora, ova tehnika se može koristiti i za određivanje zapremine uzorka i prividne i stvarne gustine većine poroznih materijala, bez obzira na njihovu vrstu i oblik.

Dostupno u zemljama :