BELMASS

BELMASS je Mictrotrac-ov stoni maseni spektrometar sa kvadrupolom koji se može kombinovati sa katalizatorskim analizatorom BELCAT II ili katalitičkim reaktorskim sistemom BELREA za naprednu analizu gasa.

Dostupno u zemljama :