Analizatori za procenu katalizatora

Analizatori za procenu katalizatora koriste se za karakterizaciju katalizatora pomoću TPD -a (temperaturno programirana desorpcija), određivanje kiselosti / baznosti čvrstih katalizatora, pulsno ubrizgavanje za brzinu disperzije metala katalizatora na plemenitim metalima, kao i za procenu katalitičke reakcije sa Q -masa i faktor razdvajanja pomoću probojnih krivih.