BELREA

BELREA je sistem katalitičkog reaktora, koji je deo prilagođenih rešenja kompanije Microtrac. To je kompaktni protočni reaktor sa fiksnim slojem za analizu performansi katalizatora i istraživanje reakcionih uslova.

Dostupno u zemljama :