Dogadjaji
datum:
Vreme: 5pm CEST

“Food integrity” i kontrola kvaliteta

Ovo predavanje je deo serije vebinara pod nazivom “Emerging Topics in Food Safety”, koje organizuje kompanija Thermo Fisher Scientific tokom 2022. godine. Vebinari adresiraju pitanja u oblasti bezbednosti hrane na području Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

Sesija 1: Adulteracija mleka – Prevare u industriji hrane su česta pojava, koja predstavlja pretnju za potrošače. Thermo Scientific nudi kompletno rešenje za otkrivanje adulteracije mleka, zasnovano na gasnoj hromatografiji (GC). Vebinar pokriva i jonsku hromatografiju kao tehniku za profilisanje glikana, laktoze i ugljenih hidrata mleka u cilju osiguranja kvaliteta proizvoda.

Sesija 2: Ugljovodonici zasićeni mineralnim uljem i aromatični ugljovodonici (MOSH/MOAH) – tema koja je još uvek u fokusu hemičara širom sveta. Na vebinaru će biti predstavljeno potpuno automatizovano rešenje zasnovano na LC/GC tehnici, koje se naširoko koristi u ovoj oblasti.

Pritisnite dugme niže za registraciju i detaljnije informacije o vebinaru.

Podelite: