Oprema za pripremu uzoraka

Zahvaljujući ogromnom napretku u industriji mikroprocesora, analitički instrumenti koji se koriste u spektroskopiji, hromatografiji, mikroskopiji, i sl., doživeli su značajan razvoj. Uprkos napretku, korak pripreme uzorka ostaje neophodan pre vršenja instrumentalne analize. Glavni razlozi su niska osetljivost instrumenata, interferencije matriksa i nekompatibilnost uzorka sa analitičkim uređajem ili analitičkom metodom. Većina utrošenog vremena i grešaka do kojih dolazi prililkom hemijske analize javljaju se upravo u koraku pripreme uzorka. Kao rezultat toga, svako poboljšanje u ovom suštinskom procesu imaće značajan uticaj na skraćivanje vremena analize i njene preciznosti i tačnosti kao i snižavanje troškova analize. Konvertovanje uzorka u format koji je kompatibilan sa analitičkom instrumentacijom može biti jednostavan poput razblaživanja ili filtracije, ili može uključivati višestepene procedure. Uzorci moraju biti reprezentativni, homogeni i pogodni za odabranu analizu. Stoga je priprema uzorka kritičan korak u bilo kojoj analitičkoj proceduri. U našem portfoliu instrumenata i uređaja možete pronaći sve neophodne tehnike pripreme uzoraka, počev od fizičke pripreme uzoraka pomoću mlinova, sejalica i presa, preko mikrotalasne digestije sve do uređaja za ekstrakciju i automatizovanu ekstrakciju.

Mlinovi, sejalice i mašine za presovanje uzoraka

Retsch je vodeći proizvođać za opremu za pripremu uzoraka za analizu i karakterizaciju čvrstih materija. Na osnovu jednog veka iskustva Retsch razvija opremu za mlevenje i sejanje koju karakterišu odlične performanse, praktičnost rada,...

Pročitajte više

Mašine za poliranje i topljenje uzoraka

Priprema uzoraka metala i materijala za analizu primenom optičke emisione spektroskopije (OES) i analize rendgenske fluorescencije (XRF) postaje sve važnija. Čak i manja kontaminacija ili blago defektne površine na uzorcima mogu dovesti ...

Pročitajte više

Mikrotalasna digestija

Sa više od 50 godina iskustva, Berghof nudi izvanrednu stručnost u proizvodnji reaktora i sistema za digestiju. Uz Berghof-ove sisteme za mikrotalasnu digestiju i sisteme za digestiju pod visokim pritiskom, možete lako, bezbedno i ponovl...

Pročitajte više

Reaktori

Sa više od 50 godina iskustva, Berghof nudi izvanrednu stručnost u proizvodnji reaktora i sistema za digestiju. Berghof-ovi reaktori visokog i niskog pritiska nude lako rukovanje, najviši kvalitet i bezbednost. Sa inteligentnim modularni...

Pročitajte više

Automatizovana ubrzana ekstrakcija rastvaračem (ASE)

Automatizovani ekstraktor za rastvarače Thermo Scientific Dionex ASE 350 vrši automatsku ekstrakciju, filtriranje i čišćenje jedinjenja iz čvrstih i polučvrstih uzoraka za nekoliko minuta. Sistem prilagođava količinu uzoraka o...
Pročitajte više

Ekstrakcija na čvrstoj fazi (SPE)

Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE - Solid-Phase Extraction) je dizajniran za laku i efikasnu ekstrakciju analita od interesa iz vodenih uzoraka velike zapremine. Thermo Scient...
Pročitajte više

Aparatura za uparavanje, zagrevanje i mešanje uzorka

Thermo Scientific nudi konfigurabilni sistem za grejanje, mešanje i uparavanje pri pripremi uzoraka. Thermo Scientific Reacti-Therm modul za grejanje/mešanje (ujednačena suva toplota uzorka, kroz pojedinačni ili trostruki blok,...
Pročitajte više

Uređaj za koncentrovanje uzoraka velikih zapremina

Automatizovani sistem evaporatora Thermo Scientific Rocket Synergy 2 koristi se za brzo koncentrisanje i/ili sušenje uzoraka velike zapremine, odvojeno ili istovremeno. Može se istovremeno obraditi do 6 boca velike zapremine 45...
Pročitajte više